Çocuk - Genç - Yetişkin

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

 

0216 405 13 65 - 0531 793 16 54

Deneyim Danışmanlık

Deneyim Psikolojik Danışmanlık Merkezi Uzmanları

Deneyim Psikolojik Danışmanlık Merkezi Uzmanları

İbrahim SEZMİŞ

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. 12 yıllık alandaki çalışma deneyiminin ardından 2006 yılında girdiği İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programından 2008 yılında mezun oldu. Psikoloji ile ilgili çeşitli çalışmalarda eğitim alan veya eğitimci olarak yer aldı. Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği tarafından verilen 200 saatlik teorik ve pratik uygulamalı depresyon ve anksiyete bozuklukları eğitimine katıldı. Evlilik ve aile terapileri ile ilgili çeşitli eğitim programlarına katıldı. Ayrıca aile psikoloğu olarak CETAD tarafından verilen cinsel terapiler eğitiminin birinci ve ikinci modülüne katıldı. Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur tarafından verilen evlilik ve cinsel terapiler eğitimini katıldı. 300 saat teorik 164 saat uygulama olmak üzere 464 saatlik aile danışmanlığı eğitimini de tamamladı. Merkezimizde aile ve evlilik danışmanlığı yanında bireysel danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.

Tuğba KORKMAZ

1978 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesinin ardından 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminden sonra Bilişsel davranışçı terapiler derneği tarafından verilen 200 saatlik teorik ve pratik uygulamalı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi ve CETAD tarafından yapılan Cinsel Terapiler Eğitiminin 1.Modülüne katıldı. Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonun yanı sıra Aile ve Çift Danışmanlığı alanlarında çalışmaktadır.

 Fethiye ŞENEL

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde “Üstün Zekalıların Eğitimi” alanında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Tez çalışması olarak CAS (Bilişsel Süreçleri Değerlendirme Sistemi) Değerlendirme aracının 9 yaş norm ve standardizasyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Yüksek lisans sürecinde aynı zamanda İstanbul’un ileri gelen Özel Okullarında çalışmaya başladı. 2001 yılından itibaren hem özel okullarda hem de çeşitli Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri verilen yerlerde uzman pedagog ve özel eğitim uzmanı olarak çalışmalar yaptı. Çeşitli Okullarda özellikle öğrenme sorunları ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili konularda eğitimler verdi ve danışmanlık hizmeti gerçekleştirdi. Halen Deneyim Danışmanlık Merkezinde üstün yetenekli çocukların ailelerine danışmanlık, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, öğrenme güçlükleri, disleksi, gelişim bozuklukları ve duygusal öğrenme güçlükleri yaşayan çocuklarla çalışmalar yapmaktadır. 2016 yılından itibaren okul öncesi alanda çocuk kitabı yayınlamaya başlamıştır.

 Gülseren KAYA

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan 1995 yılında mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çocuk Çizimlerinin Projektif Testler Yoluyla Değerlendirilmesi, Psikanalitik Açıdan Gelişim Dönemleri, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Danışmanlık, Aile Terapisi, Psikodrama, Çocuk Psikodraması, EMDR, PASS Teorisi ve Bilişsel Süreçlerin Değerlendirilmesine ilişkin uzun süreli eğitimler ve süpervizyonlar almıştır. 1996 yılından bu yana çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık yapmaktadır. Çocuk ve ergenlerde; duygusal problemler, ergenlik süreci, öğrenme problemleri, dikkat eksikliği, sosyal becerilerin gelişimi, ebeveyn danışmanlığı alanlarında çalışmaktadır. Anne-babatutumları, anne-baba ve çocuk olmak, ergenlik sürecinde ebeveyn olmak, sınav kaygısıalanlarında anne- babalara yönelik psikolojik danışma çalışmaları yürütmektedir.

 

 

 

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Mutluluk ve ömür boyu huzur beklentisi ile kurulan evlilik müessesi zaman içerisinde zafiyete uğrayarak sıkıntılı süreçlerin...

Aldatma - Aldatılma Sorunu

Aldatma Aldatılma Sorunu

Deneyim psikolojik danışmanlık özel terapi seansları düzenleyerek, çiftlerin sorunlu dönemlerini aşmasında önemli katkı...

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Psikolojik destek ile evlilik öncesi yaşanan korkuların, cinsel ve diğer sorunların, aslında ne kadar basit ve önemsiz...

Mutsuz Evlilik

Mutsuz Evlilik

Mutsuz bir evlilikte kavga, gürültü, tartışmalar, küslükler, sosyal hayattan kısıtlanma ve huzursuzluk gibi birçok...